Madárvédő                         
 


   

 


Légfegyver használata lakott területen


Lakott területen lövöldözni szigorúan tilos! (mindegy, hogy mi a célpont, mert "véletlenül" embert is eltalálhat)


2004. évi XXIV. törvény a lőfegyverekről és lőszerekről
2. §
. E törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok alkalmazásában:
14. légfegyver: a 15 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú festéklövő fegyver kivételével a sűrített levegővel vagy egyéb sűrített gázzal üzemeltett, szilárd anyagú lövedék kilövésére alkalmas fegyver
3.§. (1) szerint a rendőrség által kiadott engedély szükséges
c) ... az e törvény alapján lőfegyvernek minősülő légfegyver ... tartásához...
3/A.§. szerint a 3.§-ban meghatározott engedély akkor adható meg, ha a kérelmező tizennyolcadik évét betöltötte és cselekvőképes, továbbá a szükséges elméleti és jártassági követelményeket teljesítette.

A légfegyver használatára vonatkozó rendelkezéseket többek között a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm.rendelet 39.§. (3)-(5) bek. tartalmazzák:
      (3) A 18. életévét be nem töltött személy csak cselekvőképes, nagykorú személy felügyelete mellett használhat festéklövő fegyvert, légfegyvert.
         (4) A kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú tűzfegyver, festéklövő fegyver, légfegyver lőtéren (pincelőtéren, szobai lőtéren), céllövöldében, bekerített magánterületen, a fegyver használatára vonatkozó biztonsági előírások betartása mellett, kizárólag sportlövészetre vagy céllövészetre használható.
       (5) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában a kizárólag 7,5 joule vagy annál kisebb csőtorkolati energiájú légfegyver, számszeríj, szigonypuska közterületen, nyilvános helyen - ideértve az ott lévő járművek belső tereit is -, közforgalmú közlekedési eszközön csak zárt tárolóeszközben birtokolható (szállítható).

Szóval semmiképpen nem szabad - légpuskával sem - állatokra lövöldözni lakott területen! Azonnal jelenteni kell a rendőrségnek, amely pl. fegyverkezve elkövetett garázdaság miatt indíthat eljárást! A légpuskával való lövöldözés egyébként nem csak a garázdaság gyanúját vetheti fel, hanem az állatkínzásét is. (Btk. 244. §.) 
 

  

   
 
 
  Köszönjük adományait, amivel segíti munkánkat!
Copyright 2014: Columba Országos Madárvédő Egyesület