Mad�rv�d�                         
 

 

 
 

 C�ljaink:
1. Minden (term�szetv�delmi szempontb�l v�dett v. nem v�dett fajhoz tartoz�) mad�r v�delme, k�l�n�s tekintettel az elvadult h�zi galambokra; annak a lehet�s�g szerinti biztos�t�sa, hogy vel�k kapcsolatban az �llatv�delmi t�rv�ny marad�ktalanul �rv�nyes�lj�n.
2. Figyelemfelh�v�s arra, hogy egyes kiv�l�an �rtelmes eml�s �llatfajokat, k�z�ss�gi l�nyeket is faji diszkrimin�ci� s�jt, amennyiben �llatk�nz�st megval�s�t� eszk�z�kkel irtj�k �ket; k�zdelem az�rt, hogy vel�k szemben is marad�ktalanul �rv�nyes�lj�n az �llatv�delmi t�rv�ny.

Tev�kenys�g�nk:
1. Felvil�gos�tjuk az embereket, hogy a v�rosi galamb nem k�rtev�, emberre n�zve nem fert�z�svesz�lyes. Harcolunk a galambok ellen folytatott mindenfajta kegyetlenked�s ellen (h�l�s �sszefogdos�s, fi�k�k hal�lra �heztet�se, lel�v�ld�z�s, elg�zos�t�s, elevenen ragadoz� mad�r el� vet�s). K�zd�nk a galambok hum�nus �llom�nycs�kkent�si m�dozatainak (f�leg: fogamz�sg�tl�s) elfogadtat�s��rt, bevezet�s��rt.
2. Felemelj�k szavunkat az �llatk�nz�st megval�s�t� r�gcs�l�m�rgek, brut�lis f�mcsapd�k �s ragacsok betilt�s��rt, a n�v�nyv�d�szerek haszn�lat�nak szigor� szab�lyoz�s��rt.
3. Leleplezz�k �s feljelentj�k az �llatk�nz�kat, harcolunk az�rt, hogy a t�rv�ny teljes szigor�val l�pjenek fel ellen�k.
4. K�zd�nk a kedvtel�sb�l tartott �llatok belteny�szt�se tilalm�nak t�rv�nybe foglal�s��rt.
5. K�zd�nk az�rt, hogy a kedvtel�sb�l tartott madarakat is megilless�k az �lettani saj�toss�gaiknak megfelel�, j� tart�si k�r�lm�nyek.
6. Minden � term�szetv�delem �ltal v�dett �s nem v�dett � mad�r seg�ts�g�re siet�nk �s ell�t�shoz igyeksz�nk juttatni, ha r�szorul.  Megoszt�s a facebookon
 
  K�sz�nj�k adom�nyait, amivel seg�ti munk�nkat!
Copyright 2014: Columba Orsz�gos Mad�rv�d� Egyes�let